HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series Hjälp

background image

HP LaserJet Enterprise M806, HP LaserJet

Enterprise Flow MFP M830, HP Color

LaserJet Enterprise Flow M855 och HP Color

LaserJet Enterprise Flow MFP M880

efterbehandlingstillbehör och

pappershantering

Användarhandbok

background image
background image

Innehåll

1 Översikt över efterbehandlingstillbehör ......................................................................................................... 1

HP LaserJet Enterprise M806 och HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830 ......................................................... 2

Produktspecifikationer för HP LaserJet Enterprise M806 .................................................................. 2

Tekniska specifikationer ................................................................................................... 2
Produktens mått ............................................................................................................... 3
Energiförbrukning, elektriska specifikationer och akustiskt utsläpp ............................. 8

Energiförbrukning .......................................................................................... 8
Elektriska specifikationer ............................................................................... 8
Akustiskt utsläpp ............................................................................................ 8

Område för driftmiljö ........................................................................................................ 9

Produktspecifikationer för HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830 ................................................. 9

Tekniska specifikationer ................................................................................................... 9
Produktens mått ............................................................................................................. 10
Energiförbrukning, elektriska specifikationer och akustiskt utsläpp ........................... 13

Energiförbrukning ........................................................................................ 13
Elektriska specifikationer ............................................................................ 13
Akustiskt utsläpp .......................................................................................... 13

Område för driftmiljö ...................................................................................................... 14

Häftare/staplare ............................................................................................................................... 14
Häftning/stapling med hålslagning .................................................................................................. 15
Häftesframställare ............................................................................................................................ 16

HP Color LaserJet Enterprise M855 och HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 .................................... 17

Produktspecifikationer för HP Color LaserJet Enterprise M855 ...................................................... 17

Tekniska specifikationer ................................................................................................. 17
Produktens mått ............................................................................................................. 19
Energiförbrukning, elektriska specifikationer och akustiskt utsläpp ........................... 23

Energiförbrukning ........................................................................................ 23
Elektriska specifikationer ............................................................................ 23
Akustiskt utsläpp .......................................................................................... 23

Område för driftmiljö ...................................................................................................... 24

Produktspecifikationer för HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 ..................................... 24

Tekniska specifikationer ................................................................................................. 24

SVWW

iii

background image

Produktens mått ............................................................................................................. 26
Energiförbrukning, elektriska specifikationer och akustiskt utsläpp ........................... 29

Energiförbrukning ........................................................................................ 29
Elektriska specifikationer ............................................................................ 30
Akustiskt utsläpp .......................................................................................... 30

Område för driftmiljö ...................................................................................................... 30

Häftnings-/staplingsenhet och häftnings-/staplingsenhet med hålslagning ................................ 31
Häftesframställare med häftning/buntning och häftesframställare med häftning/buntning
med hålslagning ................................................................................................................................ 31

Specifikationer för efterbehandlingstillbehör .................................................................................................... 33

Tillbehörsspecifikationer .................................................................................................................. 33
Kapacitet för utmatningsfack för häftnings-/butningsenheten ..................................................... 38
Kapacitet för häftesframställarens utmatningsfack ....................................................................... 38

2 Installera och konfigurera efterbehandlingstillbehören ................................................................................. 41

Installera eller byt ut en häftnings-/buntningsenhet eller häftnings-/buntningsenhet med hålslagning
för HP LaserJet Enterprise M806 och HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830 ................................................. 42

Inledning ............................................................................................................................................ 42
Innan du börjar .................................................................................................................................. 42
Nödvändiga verktyg .......................................................................................................................... 42
Steg ett: Ta bort häftaren/staplaren ................................................................................................ 43
Steg två: Packa upp det valfria eller nya tillbehöret för häftning/buntning ................................... 44
Steg tre: Installera den valfria eller nya tillbehöret för häftning/buntning .................................... 45
Steg fyra: Retur av delar ................................................................................................................... 47
Steg fem: Ange standardplats för hålslagning ................................................................................ 47
Steg sex: Ange standardplats för häftning ...................................................................................... 48

Installera eller ersätt häftnings-/buntningsenheten med ett tillbehör för häftesframställaren för HP
LaserJet Enterprise M806 och HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830 ............................................................ 49

Inledning ............................................................................................................................................ 49
Innan du börjar .................................................................................................................................. 49
Nödvändiga verktyg .......................................................................................................................... 49
Steg ett: Ta bort häftesframställaren .............................................................................................. 49
Steg två: Packa upp det valfria eller nya tillbehöret för häftesframställaren ................................ 50
Steg tre: Installera det valfria eller nya tillbehöret för häftesframställaren .................................. 52
Steg fyra: Retur av delar ................................................................................................................... 54
Steg fem: Konfigurera häftesframställaren i HP:s inbyggda webbserver (EWS) ............................ 54

1: Anslut till EWS ............................................................................................................. 55
2: Konfigurera funktionen för pappersval ..................................................................... 55
3: Konfigurera funktionen Sidor för enkel- eller dubbelsidig utskrift .......................... 56
4: Konfigurera funktionen för häftesframställaren ...................................................... 57

Steg sex: Ange standardplats för häftning ...................................................................................... 57

iv

SVWW

background image

Installera eller byt ut en häftnings-/buntningsenhet eller häftnings-/buntningsenhet med hålslagning
för HP Color LaserJet Enterprise M855 och HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 .............................. 59

Inledning ............................................................................................................................................ 59
Innan du börjar .................................................................................................................................. 59
Nödvändiga verktyg .......................................................................................................................... 59
Steg ett: Ta bort häftnings-/buntningsenheten .............................................................................. 59
Steg två: Packa upp den valfria eller nya häftnings-/buntningsenheten ....................................... 61
Steg tre: Installera den valfria eller nya häftnings-/buntningsenheten ......................................... 62
Steg fyra: Retur av delar ................................................................................................................... 64
Steg fem: Ange standardplats för hålslagning ................................................................................ 65
Steg sex: Ange standardplats för häftning ...................................................................................... 65

Installera eller byt ut häftnings-/buntningsenheten eller häftesframställaren med hålslagning för HP
Color LaserJet Enterprise M855 och HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 ......................................... 67

Inledning ............................................................................................................................................ 67
Innan du börjar .................................................................................................................................. 67
Nödvändiga verktyg .......................................................................................................................... 67
Steg ett: Ta bort häftesframställaren .............................................................................................. 67
Steg två: Packa upp det valfria eller nya tillbehöret för häftesframställaren ................................ 69
Steg tre: Installera det valfria eller nya tillbehöret för häftesframställaren .................................. 70
Steg fyra: Retur av delar ................................................................................................................... 72
Steg fem: Konfigurera häftesframställaren i den inbyggda webbservern (EWS) ........................... 73

1: Anslut till EWS ............................................................................................................. 73
2: Konfigurera funktionen Pappersval ........................................................................... 73
3: Konfigurera funktionen Sidor för enkel- eller dubbelsidig utskrift .......................... 74
4: Konfigurera funktionen för häftesframställaren ...................................................... 75

Steg sex: Ange standardplats för hålslagning ................................................................................. 75
Steg sju: Ange standardplats för häftning ....................................................................................... 76

Konfigurera produkten för Sortering eller Stapling ........................................................................................... 77

Steg ett: Öppna den inbyggda HP-webbservern (EWS) ................................................................... 77
Steg två: Konfigurera sortering eller stapling från den inbäddade webbservern (EWS) ................ 78
Steg tre: Konfigurera inställningar för häftning/buntning .............................................................. 80
Steg fyra: Konfigurera inställningarna för häfta/sortera ................................................................ 81
Steg fem: Konfigurera funktionen hålslagning ................................................................................ 82
Steg sex: Konfigurera utmatningsfack ............................................................................................. 82

Konfigurera HP-skrivardrivrutin för Windows ® 7, 8 och 8.1 OS X för sortering eller stapling ......................... 84

Windows® 7 ....................................................................................................................................... 84
Windows® 8.0 och 8.1 ....................................................................................................................... 84
OS X .................................................................................................................................................... 84

3 Pappersformat och -typer som kan användas i efterbehandlartillbehör .......................................................... 85

HP LaserJet Enterprise M806 och HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830 ....................................................... 86

SVWW

v

background image

HP Color LaserJet Enterprise M855 och HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 .................................... 92
Påfyllning av papper och orientering .................................................................................................................. 98

Inledning ............................................................................................................................................ 98
Utskrift med framsidan upp och framsidan ner ............................................................................... 98
Fack 1, pappersorientering ............................................................................................................. 100
Pappersorientering i fack 2, 3, 4 och 5 ........................................................................................... 102
Pappersorientering i facket för 500 ark ......................................................................................... 103

4 Hur du använder hålslagning (valfritt efterbehandlingstillbehör) ................................................................. 107

Inledning ............................................................................................................................................................ 108
Utmatningsalternativ för enhet ........................................................................................................................ 109

Inledning .......................................................................................................................................... 109
Hålslagning endast utmatningsalternativ ..................................................................................... 110

Hålslagning för 2 hål .................................................................................................... 110
Hålslagning för 3 hål .................................................................................................... 111
Hålslagning för 4 hål .................................................................................................... 112

Utmatningsalternativ för hålslagning och häftning ...................................................................... 113

Hålslagning för 2 hål och 1 häftklammer .................................................................... 113
Hålslagning för 2 hål och 2 häftklamrar ...................................................................... 115
Hålslagning för 3 hål och 1 häftklammer .................................................................... 116
Hålslagning för 3 hål och 2 häftklamrar ...................................................................... 117
Hålslagning för 4 hål och 1 häftklammer .................................................................... 118
Hålslagning för 4 hål och 2 häftklamrar ...................................................................... 120

Hålslagning vid kopiering från den automatiska dokumentmataren (ADM), valfritt tillbehör ....................... 122
Hålslagning när du skriver ut från ett Windows®-program (tillvalstillbehör) som använder en HP UPD-
skrivardrivrutin eller HP PCL 6 produktspecifik skrivardrivrutin ..................................................................... 123
Hålslagning vid utskrift från ett OS X-program (tillvalstillbehör) som använder en HP-skrivardrivrutin ...... 124

5 Hur du använder funktionen Häfta/sortera (valfritt efterbehandlingstillbehör) ............................................. 125

Inledning ............................................................................................................................................................ 126
Utmatningsalternativ för enhet ........................................................................................................................ 127

Inledning .......................................................................................................................................... 127
Utmatningsalternativ för endast häftning ..................................................................................... 128

1 häftklammer .............................................................................................................. 128
2 häftklamrar ................................................................................................................ 130

Utmatningsalternativ för häftning och hålslagning ...................................................................... 132

1 häftklammer och hålslagning för 2 hål ..................................................................... 132
1 häftklammer och hålslagning för 3 hål ..................................................................... 133
1 häftklammer och hålslagning för 4 hål ..................................................................... 134
2 häftklamrar och hålslagning för 2 hål ...................................................................... 136
2 häftklamrar och hålslagning för 3 hål ...................................................................... 137

vi

SVWW

background image

2 häftklamrar och hålslagning för 4 hål ...................................................................... 138

Häfta/sortera vid kopiering från den automatiska dokumentmataren (ADM), tillvalstillbehör ..................... 140
Häfta/sortera när du skriver ut från ett Windows®-program (tillvalstillbehör) som använder en HP UPD-
skrivardrivrutin eller HP PCL 6 produktspecifik skrivardrivrutin ..................................................................... 141
Häfta/sortera vid utskrift från ett OS X-program som använder en HP-skrivardrivrutin ............................... 142

6 Hur du skriver ut broschyrer (valfritt efterbehandlingstillbehör) .................................................................. 143

Inledning ............................................................................................................................................................ 144
Skapa och använda genvägar för broschyrutskrifter ....................................................................................... 145

Skapa en genväg för broschyrutskrifter i ett Windows®-program som använder en HP UPD-
skrivardrivrutin eller HP PCL 6 produktspecifik skrivardrivrutin ................................................... 145
Skapa en förinställd genväg för broschyrutskrifter i ett OS X-program med en HP-
skrivardrivrutin ............................................................................................................................... 145
Skapa en genväg för Snabbinställningar från HP:s inbyggda webbserver (EWS) ......................... 146

Anslut till den inbäddade webbservern (EWS) ............................................................. 146
Konfigurera genvägen för Snabbinställningar ............................................................ 147

Steg ett: Ange snabbinställningens knapplacering och alternativ för
användaringripande från kontrollpanelen ................................................ 147
Steg två: Ange pappersval ......................................................................... 147

Skriv ut en broschyr från datorn med en HP UPD-skrivardrivrutin eller HP PCL 6 produktspecifik
skrivardrivrutin för Windows ® och en HP-skrivardrivrutin för Mac ................................................................ 148

Windows® ........................................................................................................................................ 148
OS X ................................................................................................................................................. 148

Skapa en broschyr i Microsoft® Publisher (Windows®) .................................................................................... 150

Skapa en broschyr i Microsoft® Publisher 2003 ............................................................................. 150
Skapa en broschyr i Microsoft® Publisher 2010 eller 2013 ........................................................... 150

Skapa en broschyr i Adobe ® Reader XI (Windows ®) ........................................................................................ 152
Skapa en broschyr vid kopiering från den automatiska dokumentmataren (ADM), tillvalstillbehör ............. 153

SVWW

vii

background image

viii

SVWW

background image

1