HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - Hålslagning vid kopiering från den automatiska dokumentmataren (ADM), valfritt tillbehör

background image

Hålslagning vid kopiering från den automatiska

dokumentmataren (ADM), valfritt tillbehör

Använd dessa steg för att konfigurera standardinställningarna för hålslagning när du gör kopior vid

produkten.

1.

På produktens startskärm trycker du på

Kopiera

.

2.

På skärmen

Kopiera

bläddrar du till och trycker på

Hålslagning

, väljer läge och antal hål. Följande

alternativ är tillgängliga:

Ingen

Två till vänster eller överst

Två vänster

Två höger

Två överst

Två nederst

Tre till vänster eller överst

Tre till vänster

Tre till höger

Tre överst

Fyra till vänster eller överst

Fyra till vänster

Fyra till höger

Fyra överst

3.

Välj

OK

.

4.

På skärmen

Kopiera

anger du hur många kopior du behöver i rutan

Kopior

.

5.

Tryck på

Kopiera

för att slutföra jobbet.

122 Kapitel 4 Hur du använder hålslagning (valfritt efterbehandlingstillbehör)

SVWW

background image

Hålslagning när du skriver ut från ett Windows®-program

(tillvalstillbehör) som använder en HP UPD-skrivardrivrutin

eller HP PCL 6 produktspecifik skrivardrivrutin

1.

I programmet väljer du Fil och sedan Skriv ut.

2.

Klicka på Skrivaregenskaper eller Skrivarinställningar beroende på från vilket program jobbet skrivs

ut.

3.

I dialogrutan Dokumentegenskaper klickar du på fliken Utmatning och i listmenyn Hålslagning väljer

du önskad hålslagningsutmatning. Följande hålslagningsalternativ är tillgängliga för antingen 2/3-

hålslagning eller 2/4-hålslagning:

Plats för hålslagning

2/3-hålslagning

2/4-hålslagning

Ingen

Två till vänster eller överst

Två vänster

Två höger

Två överst

Två nederst

Tre till vänster

Tre överst

Tre till höger

Tre överst

Tre till vänster eller överst

Fyra till vänster

Fyra till höger

Fyra överst

Fyra till vänster eller överst

OBS!

Inte alla alternativ är tillgängliga. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på om tillbehöret för

hålslagning är 2/3- eller 2/4-hålslagning.

4.

Klicka på OK och sedan på Skriv ut.

SVWW