HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - Hålslagning för 3 hål och 1 häftklammer

background image

Hålslagning för 3 hål och 1 häftklammer

Följande tabeller för hålslagnings- och häftningsalternativ per pappersformat för HP LaserJet Enterprise

M806 och HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830 kan användas för dessa enheter:

HP häftnings-/buntningsenhet med 2/3-hålslagning – sortering – CZ995A

HP häftnings-/buntningsenhet med 2/3-hålslagning – stapling – CZ995A

116 Kapitel 4 Hur du använder hålslagning (valfritt efterbehandlingstillbehör)

SVWW

background image

Följande tabeller för hålslagnings- och häftningsalternativ per pappersformat för HP Color LaserJet

Enterprise M855 och HP LaserJet Enterprise Flow MFP M880 kan användas för dessa enheter:

Häftesframställare/efterbehandlare med 2/3-hålslagning – sortering – A2W84A

Häftesframställare/efterbehandlare med 2/3-hålslagning – stapling – A2W84A

Tabell 4-11

Hålslagningsalternativ för tre hål och en häftklammer per pappersformat – matningsorientering längs långsidan

Pappersstorlek

Bildorientering

En häftklammer

till vänster, tre

hål till vänster

eller överst

En häftklammer

till vänster, tre

hål till vänster

En häftklammer

till höger, tre hål

till höger

En häftklammer

till vänster, två

hål överst

En häftklammer

till höger, tre hål

överst

Letter

216 × 279 mm

A4

210 × 297 mm

Stående

Aa

123

Aa

123

Aa

123

Stöds inte

Stöds inte

Liggande

Aa

123

Stöds inte

Stöds inte

Aa

123

Aa

123

Tabell 4-12

Hålslagningsalternativ för tre hål och en häftklammer per pappersformat – matningsorientering längs kortsidan

Pappersstorlek

Bildorientering

En häftklammer

till vänster, tre

hål till vänster

eller överst

En häftklammer

till vänster, tre

hål till vänster

En häftklammer

till höger, tre hål

till höger

En häftklammer

till vänster, två

hål överst

En häftklammer

till höger, tre hål

överst

Ledger

279 x 432 mm

A3

279 x 420 mm

Stående

Aa

123

Stöds inte

Stöds inte

Aa

123

Aa

123

Liggande

Aa

123

Aa

123

Aa

123

Stöds inte

Stöds inte

OBS!

Papper i Letter- och A4-storlek stöds inte för matning längs kortsidan.