HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - Steg ett: Ta bort häftaren/staplaren

background image

Steg ett: Ta bort häftaren/staplaren

OBS!

Om produkten inte har någon häftnings-/buntningsenhet installerad och du installerar en valfri

häftnings-/buntningsenhet går du till

Steg tre: Installera den valfria eller nya tillbehöret för häftning/

buntning på sidan 45

.

1.

Stäng av produkten och koppla ur nätsladden.

VIKTIGT:

Stäng av produkten, vänta fem sekunder och ta sedan bort strömsladden innan du servar

produkten.

2.

På produktens baksida kopplar du bort gränssnittskabeln för efterbehandlaren.

3.

Öppna frontluckan på efterbehandlaren. Lossa och ta tag i först det nedre handtaget, sedan det övre.

Ta samtidigt tag i båda handtagen och dra sedan bort efterbehandlaren från produkten.

VIKTIGT:

Om du inte följer anvisningarna kan produkten skadas.

SVWW

Installera eller byt ut en häftnings-/buntningsenhet eller häftnings-/buntningsenhet med hålslagning för

HP LaserJet Enterprise M806 och HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830

43

background image

4.

Ta bort efterbehandlaren helt.