HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - Steg sex: Ange standardplats för häftning

background image

Steg sex: Ange standardplats för häftning

1.

Bläddra till och tryck på knappen

Administration

på startskärmen på produktens kontrollpanel.

2.

Öppna följande menyer:

Inställningar för häftning/buntning

Häftning

3.

Välj en häftningsplats bland alternativen och tryck sedan på

Spara.

Följande häftningsalternativ är

tillgängliga:

Ingen

Överst vänster

Överst höger

Två vänster

Två höger

Två överst

Två överst eller till vänster

48

Kapitel 2 Installera och konfigurera efterbehandlingstillbehören

SVWW

background image

Installera eller ersätt häftnings-/buntningsenheten med ett

tillbehör för häftesframställaren för HP LaserJet Enterprise

M806 och HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830

Inledning

Innan du börjar

Nödvändiga verktyg

Steg ett: Ta bort häftesframställaren

Steg två: Packa upp det valfria eller nya tillbehöret för häftesframställaren

Steg tre: Installera det valfria eller nya tillbehöret för häftesframställaren

Steg fyra: Retur av delar

Steg fem: Konfigurera häftesframställaren i HP:s inbyggda webbserver (EWS)

Steg sex: Ange standardplats för häftning

Inledning

I det här dokumentet beskrivs hur du installerar eller ersätter en sats med häftestillbehör för HP LaserJet

Enterprise M806 och HP LaserJet Enterprise Flow MFP M830.

OBS!

Klicka

här

om du vill se ett kort videoklipp där vi demonstrerar proceduren.

Innan du börjar

I nedanstående tabell kan du hitta produktsatsens artikelnummer och sedan gå till

www.hp.com/buy/parts

för att beställa den.

Tabell 2-2

Artikelnummer för häftestillbehör

CZ285A

Häftnings-/buntningsenhet med tillbehör för häftesframställaren med installationsanvisningar

Om du vill byta ut en befintlig häftesframställare går du till

Steg ett: Ta bort häftesframställaren

på sidan 49

.

För att installera en ny häftesframställare går du till

Steg två: Packa upp det valfria eller nya tillbehöret för

häftesframställaren på sidan 50

.

Nödvändiga verktyg

Det behövs inga speciella verktyg för att installera det här tillbehöret.

Steg ett: Ta bort häftesframställaren

1.

Stäng av produkten och koppla ur nästsladden

VIKTIGT:

Stäng av produkten, vänta fem sekunder och ta sedan bort strömsladden innan du servar

produkten.

SVWW