HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - Steg tre: Installera det valfria eller nya tillbehöret för häftesframställaren

background image

Steg tre: Installera det valfria eller nya tillbehöret för häftesframställaren

1.

Om du installerar en valfri häftesframställare för första gången stänger du av produkten och kopplar

bort nätsladden.

VIKTIGT:

Du undviker att skada produkten genom att stänga av den, vänta i fem sekunder och först

därefter ta bort strömsladden innan du försöker serva produkten.

a.

Ta bort två tumskruvar.

70

Kapitel 2 Installera och konfigurera efterbehandlingstillbehören

SVWW

background image

b.

Ta bort en lucka (1). Frigör en flik och ta sedan bort fack ett (2).

c.

Installera IPTU:n (1) och installera sedan bindningsluckan (2).

SVWW

Installera eller byt ut häftnings-/buntningsenheten eller häftesframställaren med hålslagning för HP

Color LaserJet Enterprise M855 och HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880

71

background image

2.

Montera tillbehöret på produkten.

3.

Justera tillbehöret längs kanten på produkten med hjälp av justeringsrattarna.

OBS!

Om tillbehöret inte är korrekt anpassat efter produkten, kan omfattande paperstrassel uppstå.

4.

Anslut gränssnittskabeln för efterbehandlaren.

5.

Sätt i produktens nätsladd och starta produkten.