HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - ขั้นตอนที่หนึ่ง: เข้าถึง HP Embedded Web Server (EWS):

background image

บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

EWS จะเปิดขึ้น

หมายเหตุ:

หากเว็บเบราว์เซอร์แสดงข้อความ There is a problem with this website

’s security certificate (ใบรับรอง

ความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้มีปัญหา) เมื่อพยายามเปิด EWS ให้คลิก Continue to this website (not recommended) (ไปยังเว็บไซต์นี้
ต่อ (ไม่แนะนํา))

การเลือก Continue to this website (not recommended) (ไปยังเว็บไซต์นี้ต่อ (ไม่แนะนํา)) จะไม่เป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์ขณะ
นําทางภายใน EWS ของเครื่องพิมพ์ HP หากข้อผิดพลาดนี้เกิดภายนอก EWS ของเครื่องพิมพ์ HP คอมพิวเตอร์อาจมีความเสี่ยง

หมายเหตุ:

เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเครื่องพิมพ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ดูแลระบบอาจต้องการเพิ่มรหัสผ่านเพื่อจํากัดการเข้าถึง EWS คลิก

ที่นี่

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม