HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - ข้อกำหนดรายละเอียดด้านไฟฟ้า

background image

ข้อกําหนดรายละเอียดด้านไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้าอินพุต 110 โวลต์: 110 ถึง 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 10.5 A

แรงดันไฟฟ้าอินพุต 220 โวลต์: 220 ถึง 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 5.5 A

ข้อควรระวัง:

ข้อกําหนดทางไฟฟ้าขึ้นอยู่กับประเทศ/พื้นที่ที่จําหน่ายเครื่องพิมพ์ อย่าแปลงแรงดันไฟฟ้าในการใช้งาน เนื่องจากอาจทําให้เครื่องพิมพ์เกิดความ

เสียหาย และสิ้นสุดการรับประกันเครื่องพิมพ์