HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - ข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Enterprise M806

background image

ข้อกําหนดของเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Enterprise M806

ข้อกําหนดทางเทคนิค

ขนาดของผลิตภัณฑ์

การสิ้นเปลืองพลังงาน ข้อกําหนดทางไฟฟ้า และการก่อให้เกิดเสียง

ช่วงสภาพแวดล้อมในการทํางาน