HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน

background image

อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน

การใช้กระแสไฟ (เฉลี่ย, เป็นวัตต์)

1

,

2

,

3

ซีรี่ส์เครื่องพิมพ์

4

ขณะพิมพ์

Ready (

พร้อม)

พักเครื่อง

เปิดอัตโนมัติ/
ปิดอัตโนมัติ

ปิด

HP LaserJet Enterprise M806dn

HP LaserJet Enterprise M806x+

1000 W

38 W

6.5 W

2.2 W

0.3 W

1

ค่าอาจเปลี่ยนแปลงได้

2

พลังงานที่ระบุในที่นี้เป็นค่าสูงสุดที่วัดได้สําหรับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่นโดยใช้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน

3

เวลาที่เป็นค่าเริ่มต้นสําหรับโหมดพร้อมไปพักเครื่อง = 15 นาที

4

ความเร็ว 56 ppm ขนาด A4 และ 55 ppm ขนาด Letter