HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series Yardım

background image

HP LaserJet Enterprise M806, HP LaserJet

Enterprise flow MFP M830, HP Color

LaserJet Enterprise M855 ve HP Color

LaserJet Enterprise flow MFP M880 son

işlem aksesuarları ve kağıt işleme

Kullanıcı Kılavuzu

background image
background image

İçindekiler

1 Son işlem aksesuarına genel bakış .................................................................................................................. 1

HP LaserJet Enterprise M806 ve HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 ........................................................... 2

HP LaserJet Enterprise M806 ürün özellikleri .................................................................................... 2

Teknik özellikler ................................................................................................................ 2
Ürün boyutları ................................................................................................................... 3
Güç tüketimi, elektrik teknik özellikleri ve akustik emisyonlar ....................................... 8

Güç tüketimi .................................................................................................... 8
Elektrik teknik özellikleri ................................................................................ 8
Akustik emisyon ............................................................................................. 8

İşletim ortamı aralığı ......................................................................................................... 9

HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 ürün özellikleri .................................................................... 9

Teknik özellikler ................................................................................................................ 9
Ürün boyutları ................................................................................................................. 10
Güç tüketimi, elektrik teknik özellikleri ve akustik emisyonlar .................................... 13

Güç tüketimi .................................................................................................. 13
Elektrik teknik özellikleri ............................................................................. 13
Akustik emisyon ........................................................................................... 13

İşletim ortamı aralığı ...................................................................................................... 14

Zımbalayıcı/yığınlayıcı ...................................................................................................................... 14
Delikli zımbalayıcı/yığınlayıcı ............................................................................................................ 15
Kitapçık oluşturucu ........................................................................................................................... 16

HP Color LaserJet Enterprise M855 ve HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 ...................................... 17

HP Color LaserJet Enterprise M855 ürün özellikleri ......................................................................... 17

Teknik özellikler .............................................................................................................. 17
Ürün boyutları ................................................................................................................. 19
Güç tüketimi, elektrik teknik özellikleri ve akustik emisyonlar .................................... 22

Güç tüketimi .................................................................................................. 22
Elektrik teknik özellikleri ............................................................................. 23
Akustik emisyon ........................................................................................... 23

İşletim ortamı aralığı ...................................................................................................... 23

HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 ürün özellikleri ......................................................... 23

Teknik özellikler .............................................................................................................. 24

TRWW

iii

background image

Ürün boyutları ................................................................................................................. 25
Güç tüketimi, elektrik teknik özellikleri ve akustik emisyonlar .................................... 29

Güç tüketimi .................................................................................................. 29
Elektrik teknik özellikleri ............................................................................. 30
Akustik emisyon ........................................................................................... 30

İşletim ortamı aralığı ...................................................................................................... 30

Zımba/yığınlayıcı ve delik delmeli zımba/yığınlayıcı ........................................................................ 31
Zımbalayıcı/yığınlayıcı kitapçık oluşturucu ve delik delmeli zımbalayıcı/yığınlayıcı kitapçık
oluşturucu ......................................................................................................................................... 31

Son işlem aksesuarı özellikleri ............................................................................................................................ 33

Aksesuar özellikleri ........................................................................................................................... 33
Zımbalayıcı/yığınlayıcı çıkış bölmesi kapasiteleri ............................................................................ 38
Kitapçık oluşturucu çıkış bölmesi kapasiteleri ................................................................................. 38

2 Son işlem aksesuarlarını takın ve yapılandırın ............................................................................................... 41

HP LaserJet Enterprise M806 ve HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 için bir zımbalayıcı/yığınlayıcıyı
veya delik delme aksesuarına sahip bir zımbalayıcı/yığınlayıcıyı takın veya değiştirin .................................... 42

Giriş .................................................................................................................................................... 42
Başlamadan önce .............................................................................................................................. 42
Gerekli araçlar ................................................................................................................................... 42
Birinci adım: Zımbalayıcıyı/yığınlayıcıyı çıkarın ................................................................................ 43
İkinci adım: İsteğe bağlı veya yedek zımbalayıcı/yığınlayıcı aksesuarını ambalajından çıkarma ... 44
Üçüncü adım: İsteğe bağlı veya yedek zımbalayıcı/yığınlayıcı aksesuarını takma .......................... 45
Dördüncü adım: Parçaların iadesi ..................................................................................................... 47
Beşinci adım: Varsayılan delik delme konumunu yapılandırma ...................................................... 47
Altıncı adım: Varsayılan zımba konumunu yapılandırma ................................................................. 48

HP LaserJet Enterprise M806 ve HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 için kitapçık oluşturucu
aksesuara sahip bir zımbalayıcı/yığınlayıcıyı takma veya değiştirme ............................................................... 49

Giriş .................................................................................................................................................... 49
Başlamadan önce .............................................................................................................................. 49
Gerekli araçlar ................................................................................................................................... 49
Birinci adım: Kitapçık oluşturucuyu çıkarın ....................................................................................... 49
İkinci adım: İsteğe bağlı veya yedek kitaplık oluşturucu aksesuarını ambalajından çıkarın ........... 50
Üçüncü adım: İsteğe bağlı veya yedek kitaplık oluşturucu aksesuarını takın ................................. 52
Dördüncü adım: Parçaların iadesi ..................................................................................................... 54
Beşinci adım: Kitapçık oluşturucuyu, HP Yerleşik Web Sunucusu'nda (EWS) yapılandırın .............. 54

1: EWS'ye bağlanın .......................................................................................................... 55
2: Kağıt Seçimi özelliğini yapılandırın ............................................................................. 55
3: Tek veya çift taraflı yazdırma için Taraf özelliğini yapılandırın ................................. 56
4: Kitapçık özelliğini yapılandırın .................................................................................... 57

Altıncı adım: Varsayılan zımba konumunu yapılandırma ................................................................. 57

iv

TRWW

background image

HP Color LaserJet Enterprise M855 ve HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 için bir zımbalayıcı/
yığınlayıcıyı veya delik delme aksesuarına sahip bir zımbalayıcı/yığınlayıcıyı takın veya değiştirin ................ 59

Giriş .................................................................................................................................................... 59
Başlamadan önce .............................................................................................................................. 59
Gerekli araçlar ................................................................................................................................... 59
Birinci adım: zımbalayıcıyı/yığınlayıcıyı çıkarın ................................................................................ 60
İkinci adım: İsteğe bağlı veya yedek zımbalayıcı/yığınlayıcıyı ambalajından çıkarın ...................... 61
Üçüncü adım: İsteğe bağlı veya yedek zımbalayıcı/yığınlayıcıyı takın ............................................. 63
Dördüncü adım: Parçaların iadesi ..................................................................................................... 64
Beşinci adım: Varsayılan delik delme konumunu yapılandırma ...................................................... 65
Altıncı adım: Varsayılan zımba konumunu yapılandırma ................................................................. 65

HP Color LaserJet Enterprise M855 ve HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 için kitapçık
oluşturucu veya kitaplık oluşturucu delik delme aksesuarını takma veya değiştirme ..................................... 67

Giriş .................................................................................................................................................... 67
Başlamadan önce .............................................................................................................................. 67
Gerekli araçlar ................................................................................................................................... 67
Birinci adım: Kitapçık oluşturucuyu çıkarın ....................................................................................... 67
İkinci adım: İsteğe bağlı veya yedek kitaplık oluşturucu aksesuarını ambalajından çıkarın ........... 69
Üçüncü adım: İsteğe bağlı veya yedek kitaplık oluşturucu aksesuarını takın ................................. 70
Dördüncü adım: Parçaların iadesi ..................................................................................................... 72
Beşinci adım: Kitapçık oluşturucuyu, Yerleşik Web Sunucusu'nda (EWS) yapılandırın ................... 72

1: EWS'ye bağlanın .......................................................................................................... 72
2: Kağıt Seçimi özelliğini yapılandırın ............................................................................. 73
3: Tek veya çift taraflı yazdırma için Taraf özelliğini yapılandırın ................................. 74
4: Kitapçık özelliğini yapılandırın .................................................................................... 75

Altıncı adım: Varsayılan delik delme konumunu yapılandırma ........................................................ 75
Yedinci adım: Varsayılan zımba konumunu yapılandırma ............................................................... 76

Posta Kutusu Modu veya Yığınlayıcı Modu için ürünü yapılandırın .................................................................... 77

Birinci adım: HP Yerleşik Web Sunucusu'na (EWS) erişin ................................................................. 77
İkinci adım: Posta Kutusu Modu veya Yığınlayıcı Modu'nu Yerleşik Web Sunucusu'ndan (EWS)
yapılandırın ........................................................................................................................................ 78
Üçüncü adım: Zımbalayıcı/Yığınlayıcı ayarlarını yapılandırın ........................................................... 80
Dördüncü adım: Zımbala/Harmanla ayarlarını yapılandırın ............................................................. 81
Beşinci adım: Delik Delme işlevselliğini yapılandırın ........................................................................ 82
Altıncı adım: Çıkış Bölmesi'ni yapılandırın ........................................................................................ 83

Windows ® 7, 8, 8.1 ve OS X işletim sistemlerine ilişkin HP yazıcı sürücüsünü Posta Kutusu Modu veya
Yığınlayıcı Modu için yapılandırın ........................................................................................................................ 85

Windows® 7 ....................................................................................................................................... 85
Windows® 8.0 ve 8.1 ......................................................................................................................... 85
OS X .................................................................................................................................................... 85

TRWW

v

background image

3 Son işlem aksesuarları için desteklenen kağıt boyutları ve türleri ................................................................... 87

HP LaserJet Enterprise M806 ve HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 ......................................................... 88
HP Color LaserJet Enterprise M855 ve HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880 ...................................... 94
Kağıdın yerleştirilmesi ve yönü ......................................................................................................................... 100

Giriş .................................................................................................................................................. 100
Yüz yukarı ve yüz aşağı yazdırma ................................................................................................... 100
Tepsi 1 kağıt yönü ........................................................................................................................... 102
Tepsi 2, 3, 4 ve 5 kağıt yönü ........................................................................................................... 103
3x500 yapraklık tepsinin kağıt yönü .............................................................................................. 105

4 Delik delme (isteğe bağlı son işlem aksesuarı) nasıl kullanılır? ...................................................................... 107

Giriş .................................................................................................................................................................... 108
Aygıt çıkış seçenekleri ....................................................................................................................................... 109

Giriş .................................................................................................................................................. 109
Yalnızca delik delme çıkış seçenekleri ............................................................................................ 110

2 Delik delme ................................................................................................................ 110
3 Delik delme ................................................................................................................ 111
4 Delik delme ................................................................................................................ 112

Delik delme ve zımba çıkış seçenekleri .......................................................................................... 113

2 Delik delme ve 1 zımba .............................................................................................. 113
2 Delik delme ve 2 zımba .............................................................................................. 115
3 Delik delme ve 1 zımba .............................................................................................. 116
3 Delik delme ve 2 zımba .............................................................................................. 117
4 Delik delme ve 1 zımba .............................................................................................. 118
4 Delik delme ve 2 zımba .............................................................................................. 119

Otomatik Belge Besleyici (ADF) isteğe bağlı aksesuarından kopyalama yaparken delik delme ..................... 121
Bir HP UPD yazdırma sürücüsü veya HP PCL 6 ürüne özel yazdırma sürücüsünü kullanarak bir Windows®
uygulamasından (isteğe bağlı aksesuar) yazdırırken delik delme ................................................................... 122
Bir HP yazdırma sürücüsü kullanarak OS X uygulamasından (isteğe bağlı aksesuar) yazdırırken delik
delme ................................................................................................................................................................. 123

5 Zımbalama/harmanlama özelliği (isteğe bağlı son işlem aksesuarı) nasıl kullanılır? ....................................... 125

Giriş .................................................................................................................................................................... 126
Aygıt çıkış seçenekleri ....................................................................................................................................... 127

Giriş .................................................................................................................................................. 127
Yalnızca zımba çıkış seçenekleri ..................................................................................................... 128

1 Zımba ......................................................................................................................... 128
2 Zımba ......................................................................................................................... 130

Zımba ve delik delme çıkış seçenekleri .......................................................................................... 132

1 Zımba ve 2 delik delme .............................................................................................. 132
1 Zımba ve 3 delik delme .............................................................................................. 133

vi

TRWW

background image

1 Zımba ve 4 delik delme .............................................................................................. 134
2 Zımba ve 2 delik delme .............................................................................................. 135
2 Zımba ve 3 delik delme .............................................................................................. 137
2 Zımba ve 4 delik delme .............................................................................................. 138

Otomatik Belge Besleyici (ADF) isteğe bağlı aksesuarından kopyalama yaparken zımbalama/
harmanlama ...................................................................................................................................................... 139
Bir HP UPD yazdırma sürücüsü veya HP PCL 6 ürüne özel yazdırma sürücüsünü kullanarak bir Windows®
uygulamasından (isteğe bağlı aksesuar) yazdırırken zımbalama/harmanlama ............................................. 140
Bir HP yazdırma sürücüsü kullanarak OS X uygulamasından yazdırırken zımbalama/harmanlama .............. 141

6 Kitapçıklar (isteğe bağlı son işlem aksesuarı) nasıl yazdırılır? ....................................................................... 143

Giriş .................................................................................................................................................................... 144
Kitapçık yazdırma kısayolları oluşturun ve bu kısayolları kullanın .................................................................. 145

Bir HP UPD yazdırma sürücüsü veya HP PCL 6 ürüne özel yazdırma sürücüsünü kullanarak bir
Windows® uygulamasında kitapçık yazdırma kısayolu oluşturun ................................................. 145
Bir HP yazdırma sürücüsü kullanarak bir OS X uygulamasında kitapçık yazdırma ön ayar
kısayolu oluşturun .......................................................................................................................... 145
HP Yerleşik Web Sunucusu'ndan (EWS) bir Hızlı Ayarlar kısayolu oluşturun ................................. 146

Yerleşik Web Sunucusu'na (EWS) bağlanın .................................................................. 146
Hızlı Ayarlar kısayolunu yapılandırın ............................................................................ 146

Birinci adım: Kontrol panelinde kullanıcı etkileşimi seçenekleri ve Hızlı
Ayar için düğme konumunu ayarlama ....................................................... 147
İkinci adım: Kağıt Seçimi'ni ayarlayın ......................................................... 147

Windows® için HP UPD yazdırma sürücüsü veya HP PCL 6 ürüne özel yazdırma sürücüsü ve Mac için HP
yazdırma sürücüsü kullanarak bilgisayardan kitapçık yazdırma ..................................................................... 148

Windows® ........................................................................................................................................ 148
OS X ................................................................................................................................................. 148

Microsoft ® Publisher'da (Windows ®) kitapçık oluşturun ................................................................................ 150

Microsoft ® Publisher 2003'te kitapçık oluşturun .......................................................................... 150
Microsoft® Publisher 2010 veya 2013'te kitapçık oluşturma ........................................................ 150

Adobe® Reader XI (Windows ®) uygulamasında kitapçık oluşturma ................................................................ 152
Otomatik Belge Besleyici (ADF) isteğe bağlı aksesuarından kopyalama yaparken kitapçık oluşturma ......... 153

TRWW

vii

background image

viii

TRWW

background image

1