HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 series - Birinci adım: Kitapçık oluşturucuyu çıkarın

background image

Birinci adım: Kitapçık oluşturucuyu çıkarın

1.

Ürünü kapatın ve ardından, güç kablosunu çıkarın

DİKKAT:

Ürüne bakım yapmadan önce ürünü kapatın, beş saniye bekleyin ve daha sonra güç

kablosunu çıkarın.

TRWW

HP LaserJet Enterprise M806 ve HP LaserJet Enterprise flow MFP M830 için kitapçık oluşturucu aksesuara

sahip bir zımbalayıcı/yığınlayıcıyı takma veya değiştirme

49

background image

2.

Ürünün arkasındaki sonlandırma aksesuarı arabirim kablosunu çıkarın.

3.

Son işleme aksesuarı ön kapağını açın. Önce alt kolu serbest bırakıp basılı tutun ve ardından üst kolu

serbest bırakıp basılı tutun. Kolların ikisini de aynı anda basılı tutun ve ardından sonlandırma

aksesuarını üründen çekerek çıkarın.

DİKKAT:

Bu yönergelere uyulmaması ürünün zarar görmesine neden olabilir.

4.

Sonlandırma aksesuarını tamamen çıkarın.